Huisregels

 • Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten, is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.
 • Aan de gele kant hebben wij binnen 3 poetsplaatsen. Deze plekken mogen door iedereen gebruikt worden. Let er altijd even op, dat mocht je vuil of mest achterlaten, dat je dit even opruimt.
 • Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
 • Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi-, en kuilbalen) en machines te spelen.
 • Met uitzonderingen van de locaties die daar expliciet zijn aangewezen, geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te worden.
 • De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen, gereedschap e.d., moeten direct na gebruik worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.
 • Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te verblijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.
 • Honden zijn welkom, mits aangelijnd.
 • Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.
 • Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en pony’s poetsen, van en naar de stal begeleiden en op- of afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt.
 • Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en de accommodatiehouder hiermee heeft ingestemd.
 • De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.
 • De accommocatiehouder heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels, de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.